โรงเรียนพิมบริรักษ์

คูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130

image