โรงเรียนพิชชาทรบริบาล

32/106-107 หมู่ 6 ถนนบางขันธ์-คลองหลวง ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

image