โรงเรียนพิชชาทรบริบาล ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

32/106-107 ทางเข้า 6 ถนนบางขันธ์ ถ.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

image