โรงเรียนพัฒนาการศึกษาบริบาลอินเตอร์

108/80-81 หมู่ 6 ซ.6 ถ.เจริญประดิษฐ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

image