โรงเรียนพัชรบริบาลภูเก็ต

41 71 หมู่ 6 ถ.เทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

image