โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล

188 52 ซอย 13 ทางเข้า 7 ไชยสถาน อำเภอ สารภี เชียงใหม่ 50140

image