โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

3939 ซอยโรงบาล 2 คลองตันเหนือ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

image