โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์

99/148 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

image