โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล

49/31-32 ถนนชาญเวชกิจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

image