โรงเรียนปทุมเวชบริบาลเชียงราย

121/54-55 โครงการบ้านดู่เมืองใหม่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

image