โรงเรียนปทุมเวชบริบาลอุดรธานี

219/2 ถนนอุดร – หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

image