โรงเรียนบ้านพูนรักการบริบาลภูเก็ต

1/10 ถลางเหนือ ภูเก็ต 83000

image