โรงเรียนบริบาลศาสตร์แม่โจ้

265 -266 หมู่ 5 ถนน เชียงใหม่ – พร้าว ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

image