โรงเรียนบริบาลยูทีดับบลิว

97 คำขวาง อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

image