โรงเรียนบริบาลพัทลุง

18 หมู่ที่ 2. ตำบล ท่ามิหรำ อำเภอ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

image