โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงใหม่

59/4 ซอย 3 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

image