โรงเรียนนรินทิพย์บริรักษ์ขอนแก่น

173 หมู่15 ถ.เหล่านาดี ต.บ้านเป็ด อ.เมือง ขอนแก่น 40000

image