โรงเรียนนครสวรรค์อินเตอร์บริบาล

337/77-78 ม.10 ถนนมาตุลี ต.นครสวรรค์ตก อ. เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

image