โรงเรียนนครสวรรค์บริรักษ์และภาษา

670 15-16 สวรรค์วิถี 36 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

image