โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

392/1-2 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่​-ฮอด กม.29 บ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 50120

image