โรงเรียนทวิบริบาลศาสตร์

20 89/1 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000

image