โรงเรียนตรัยคุณการบริบาล

224 55 ประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

image