โรงเรียนตรังอังสนาบริบาล

38, 140-141 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

image