โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่

41 ซอยมหาราช 4 ปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

image