โรงเรียนชุมแพการบริบาล

222 หมู่ 9 ถนน มะลิวัลย์ ต หนองไผ่ชุมแพ อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น 40130

image