โรงเรียนชลบุรีการบริบาล

137 /2 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180

image