โรงเรียนชนัดดาบริรักษ์ บริบาลด้วยใจรัก

ถ.แสงชูโต ซ.25 ต.บ้านใต้ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

image