โรงเรียนจุฬาบริรักษ์

8/20​-21 ถ​​นน​ ทับมา-เกาะพราด อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000

image