โรงเรียนจะนะอินเตอร์บริบาล

39/2-3 ถ.หาดใหญ่- ต.บ้านนา อ.จะนะ สงขลา 90130

image