โรงเรียนขอนแก่นอินเตอร์การบริบาล

54/7 ซ.ศรีจันทร์ 31 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

image