โรงเรียนขวัญศรีการบริบาล

30 71 โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140

image