โรงเรียนกิตติ์ชญาเวชบริบาล

22 ซอย รังสิต-ปทุมธานี 5 ถนน รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

image