โรงเรียนการบริบาลนครปฐม

11 ถ.นวเขต ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

image