โรงเรียนกาญจนบุรีการบริบาล

126,128 บ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

image