โรงพยาบาลเบญจรมย์

116 หมู่ 8 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

image