โรงพยาบาลผู้สูงอายุ กล้วยน้ำไท 2

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 เลขที่ 27 ถนนสุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

image