โนเบล เนอร์สซิ่งโฮม หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โนเบล เนอร์สซิ่งโฮม นครปฐม
✔️ รับดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง #ดูแลใกล้ชิด
❤️ ให้การดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้ต้องการฟื้นฟูร่างกาย
ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ เจาะคอ มีแผลกดทับ ติดเตียง
เรามีสถานที่พร้อมให้บริการ แวดล้อมไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม น่าอยู่
เหมือนได้อยู่บ้านตัวเอง บริการด้วยใจ ดุจญาติของเราเอง
การันตี : ดูแลโดยพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้สูงอายุ
และการพยาบาลเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง ✨

image