แสนปิติเนิร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้มีภาวะพึ่งพิง แสนปิติเนิร์สซิ่งโฮม
แสนปิติรู้ดีว่าทุกดวงใจ ที่ท่านมอบให้เราดูแลนั้นมีค่าเพียงใด เราจึงให้ความใส่ใจในทุกเรื่องเป็นพิเศษ เรามีมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเทียบเท่า มาตรฐานโรงพยาบาล และมีการจัด พื้นที่สำหรับรองรับสังคมผู้สูงวัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล ปลอดภัย ใกล้แพทย์และพยาบาล อยู่ในความดูแลของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญตลอด24 ชั่วโมง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ สวนพักผ่อน ห้องสันทนาการ Emergency Call ติดตั้งทุกห้อง ทุกชั้น ตลอดจนกิจกรรมบำบัดต่าง ๆ อาทิ สมาธิบำบัด โภชนาบำบัด ธรรมชาติบำบัด สัตว์เลี้ยงบำบัด และกายภาพบำบัด เป็นต้น โดยทางโรงพยาบาล มีการจัดระเบียบที่พักแต่ละโซนอย่างชัดเจน ให้มีความเป็นอยู่ที่เรียบหรู อยู่สบาย และ ปลอดภัย เปรียบเสมือนกับพักอาศัยที่บ้าน

image