แสงเดือน คลินิกกายภาพบำบัด

17 90-91 ซอยประดิพัทธิ์ 1 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

image