แคร์เวลล์ เซอร์วิส

รีสอร์ท ชิโน ราไวย์ 25/101 ซอย สดสด หมู่ 1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130

image