แกรนด์ซีเนียร์ เรสซิเดนซ์

แกรนด์ซีเนียร์เรสซิเดนซ์ ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย นครสวรรค์
ความสุขของผู้สูงวัย คือความสุขของลูกหลานญาติของท่าน ไว้วางใจGSR เสมือนบ้านหลังที่สองของท่าน

image