เฮลท์ แอท โฮม แคร์ เซ็นเตอร์

Health at Home Care Center ก่อตั้งโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ มีทีมงานดูแลผู้ป่วยทุกประเภท บ้านคือที่ๆดีที่สุด แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะอยู่บ้านได้ เราจึงออกแบบศูนย์ให้น่าอยู่เหมือนบ้าน

image