เอ็มยู ฟิซิคอลคลินิกกายภาพบำบัด

เลขที่ 27/7 ถ.คู้คลองสิบ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

image