เออีซี เฮ้ลตี้ เซ็นเตอร์ แอนด์ เนอร์สซิ่งโฮม

เออีซี เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม (AEC Healthy Center and Nursing Home : AEC H&N)

เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นการดูแลแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพทางสุขภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผล พร้อมโลเคชั่นกลางกรุงเทพฯ ที่เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สุทธิสาร จะทำให้ลูกหลานและญาติสามารถมาเยี่ยมและแวะเวียนมาหาได้บ่อยๆ ทำให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นได้รับกำลังใจที่ดี และไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง

เออีซี เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล โดยทีมงานสุขภาพ เช่น พยาบาล และผู้ดูแลที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุทีพร้อมดูแลคนที่ท่านรักตามหลักและมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พักฟื้นที่ต้องการการฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด ทางเรามีแผนกกายภาพบำบัด และธาราบำบัดให้บริการท่าน ดูแลโดยนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์

นอกจากจะให้การดูแลทางด้านร่างกายแล้ว เออีซี เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม ยังเน้นการให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นทางด้านจิตใจอีกด้วย เพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียด ความกังวลให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วย กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มี เช่น การท่องเที่ยวนอกสถานที่ เต้นรำ ร้องคาราโอเกะ เล่นหมากรุก อ่านหนังสือ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ด้วยการบริการทั้งหมดนี้ เออีซี เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นภายใต้การดูแลจะมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการดูแลจากเรา

image