เอลเดอร์ลี่ ซี โฮม

174 ซอย 2 ถนนโชคชัย 4 ซอย 18 (นาคนิวาส 27) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230 กรุงเทพมหานคร 10230

image