เวลล์แคร์เนอร์สซิ่งโฮม

เวลล์แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม
รับดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหรือฟื้นฟูสุขภาพหลังการผ่าตัด
ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้และที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ติดเตียง, อัมพฤกษ์,อัมพาต,อัลไซเมอร์ และที่ต้องให้อาหารทางสายยาง
ภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

image