เลิศศิริ เนิร์สซิ่งโฮม หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

ทางหลวงชนบท ประจวบคีรีขันธ์ 11023 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000

image