เลคเฮ้าส์ โฮมแคร์ ขอนแก่น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ & ฟื้นฟูผู้สูงอายุแบบครบวงจรตลอด 24 ชม. เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ(บึงหนองโคตร) โดยมีบุคลากรทางสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลรักษาฟื้นฟู (แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและทีมผู้ให้บริการ เป็นต้น) ซึ่งล้วนผ่านการอบรมและได้รับการขึ้นทะเบียนของการสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขมาดูแลและทำหน้าที่เสมือนลูกๆ

ให้การบริการบนพื้นฐานมาตรฐานสากล ซึ่งตัวศูนย์ฯ ได้รับการออกแบบที่เลียบหรู สง่า ทันสมัย อบอุ่น น่าอยู่ ร่มรื่น บรรยากาศธรรมชาติที่ใกล้บึง (ทะเลน้ำจืด) รวมถึงให้บริการเป็นรายบุคคล (มีการประเมินการดูแล) ศูนย์ฯ เรามีเตียงสำหรับผู้สูงอายุที่หลากหลาย มีทั้งห้องรวมและห้องแยก สะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี รวมถึงบริเวณทำกิจกรรมสันทนาการ พร้อมสมาร์ททีวี อินเตอร์เน็ตและ CAFE รองรับญาติที่เข้าเยี่ยม และสามารถทำบุญตักบาตรพระในตอนเช้าได้อีกด้วย

image