เพอร์เฟ็ค เนอร์สซิ่งโฮม

บ้านพัก เพอร์เฟ็ค เนอร์สซิ่งโฮม ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยเหลือ

เรามีการประเมินสภาพร่างกายและจิตใจขั้นพื้นฐานเพื่อทำการคัดกรองรายละเอียดของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมกับการให้การดูแลในแต่ละราย

image