เดอะซีเนียร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

The Senior Health Care
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พรีเมี่ยมเนอสซิ่งโฮม
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ที่ The Senior ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาของหลอดเลือดสมอง, ดูแลผู้ป่วย Stroke, กลุ่มผู้สูงอายุความจำเสื่อม อัลไซเมอร์, กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการพักฟื้นหลังผ่าตัด ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ทำให้เรามีความเข้าใจในความต้องการที่หลากหลายของผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มซึ่ง The Senior เนอสซิ่งโฮมได้พัฒนาทีมงานและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะประเมินและวางแผนการดูแลเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะฟื้นตัวจากสภาวะเจ็บป่วยและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

image